Seminer Dersi

Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin tez aşamasına geçebilmeleri için, anabilim dalları tarafından verilen dersleri ve seminer dersini alıp başarması zorunludur.
Seminer dersi, ilgili anabilim dalında yetkin öğretim üyeleri tarafından verilir.

Seminer dersinin başlıca amacı, yüksek lisans tezinin bilimsel kurallara uygun yazılmasını sağlayacak temel prensiplerin aktarılmasıdır. Ders kapsamında bilimsel araştırmanın esasları ve tez yazımındaki önemli konular ele alınacaktır. Bilimsel araştırma süreci, kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen, belirli kuralları olan bir süreçtir. Yüksek lisans tezinin başarılı sayılabilmesi için, bilimsel araştırma kurallarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, tez raporunun yapısı, içeriği, konusu, araştırma yöntemi, araştırmada izlenen yol, yazım tekniği kritik önem taşımaktadır. Seminer dersi de, öğrencilerin doğru araştırma soruları, araştırma modeli, hipotezleri, araştırma metodolojisini içeren bir Tez Öneri Raporu geliştirmelerini sağlama amacıyla tasarlanmıştır.

Öğrenci, derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda Tez Öneri Raporunu dersin hocasına teslim eder. Öğrencinin seminer dersini başarıp başarmadığı tez öneri raporunun bilimsel yöntem başarı kriterlerine uyumuna göre değerlendirilir.

Seminer dersi kredisiz olup, öğrenci bu derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Seminer dersine öğrencinin %70 oranında devam etmesi zorunludur. Seminer dersinin devam şartını yerine getirmeyen öğrenci bu dersten başarısız sayılır.
 
Seminer Süreci:

•             Tez konusu ve araştırma sorularının belirlenmesi
•             Araştırma modeli, hipotezler ve araştırma metodolojisinin netleştirilmesi
•             Tez öneri raporunun hazırlanması

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.