Kayıt Dondurma / Sildirme İşlemleri

KAYIT DONDURMA

Tezli yüksek lisans öğrencileri program süresince en fazla 2 kez, toplam da 2 dönem kayıt , tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise program süresince 1 kez ve 1 dönem kayıt dondurma işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirebilinir. Kayıt dondurma yapılan dönemler eğitim süresinden düşülmektedir. Süresinde bitirilmeyen programlarda okul ilişiğinde kesilmektedir. 

20 Ekim 2018, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, 
MADDE 7 – (1)Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2)Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
MADDE 12 – (1)Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

KAYIT SİLDİRME

Kayıt sildirme işlemleri Mahmutbey Yerleşkesi'nde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilmektedir. Ögrenciler, Ögrenci İsleri Daire Başkanlığına "Kayıt Sildirme Başvuru Formu" ile basvurarak kayıtlarını sildirebilirler. 
Öğrenci, öğrenci kartının teslimi ile kayıt silme işlemini başlatmış olur. 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili Enstitü üzerinden yapılan resmi yazışmalar ile birlikte işlemi gerçekleşmektedir. 

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.