Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Sevk Tehir İşlemleri

1111 Sayılı Askerlik Kanunu esasına göre http://www.asal.msb.gov.tr göre yürütülür.
 
KAYIT OLUNAN PROGRAM SEVK TEHİR SÜRESİ
Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1.5 Yıl (3 Dönem)
Tezli Yüksek Lisans Programı 3 Yıl (6 Dönem)
Doktora Programı 6 Yıl (12 Dönem) 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk tehirleri, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esasına göre 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar yapılabilmektedir. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Bilimleri'nde herhangi bir programa kayıt olan öğrencilerimiz için askerlik tecil işlemleri üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Yazışmalar posta yolu ile gerçekleştirildiğinden talebin ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına ulaşması ortalama bir aydır.

Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü​ tarafından kayıt ve sevk tehir işlemlerinin başlatılabilmesi için aday öğrencilerin;

     - Askerlik Durum Belgesini (Askerlik Şubesi’nce düzenlenen belgenin aslını / askerlik şubesince onaylanan kopyasını veya
e-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli askerlik durum belgesi)
     - BAKAYA durumları mahkemece sonuçlandırılmış ve “Kovuşturmaya Gerek Olmadığına” dair karar alınmış durum belgesi aslı,
Enstitü Öğrenci İşleri Birimine başvuru dosyası ile birlikte teslim etmeleri gerekir.

Kayıt tarihinde veya sevk tehiri talebi sırasında “BAKAYA” durumda olan öğrencilerin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunamamaktadır. Öğrencinin ilgili kurumlara başvurarak bakaya halinden çıkması gerekir. Daha sonra bakaya halinde olmadığına dair belgeyle birlikte kayıt işlemlerini başlatabilir.

Yeni kayıt olan öğrencilerin sevk tehirleri aşağıdaki durumlarda Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından reddedilir.

     - Başka bir lisansüstü öğrenciliğin olması durumunda,
     - Lisans programında mezun olduktan sonra yoklama yaptırılmaması durumunda,
     - Başka bir nedenle erteli olması durumunda,

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil yazısı yazılması mümkün değildir.
Öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösteren bir askerlik durum belgesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri müracaat etmeleri gerekir.

Sevk tehiri yapılamayan durumlar;

     - Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.

Yapılacak olan askere sevk tehir işlemi, öğrenci statüsü (süresi) içinde geçerlidir. Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişik kesilmesi durumunda (mezuniyet, kayıt sildirme, kayıt yenilememe, akademik başarısızlık, disiplin nedeni ile üniversiteden uzaklaştırılma veya öğrencinin yazılı başvurusu üzerineaskere gitmek için sevk tehirinin iptali Enstitümüz tarafından ilgili birime bildirilmektedir.

Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.
 
Kayıt donduran öğrencilerin sevk tehirleri iptal edilmez.

Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi için Enstitü Öğrenci İşleri’ne müracaat etmesi gerekmektedir.
 
Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenebilmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.
 
Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.
 
Detaylı Bilgi için: www.asal.msb.gov.tr

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.