Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kayıt

SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KOŞULLLARI:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Programlarına başvuru koşulları programlar doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için;

KLİNİK PERİODONTOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI​

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM​I

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI​

PERİODONTOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI​

ORTODONTİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI​

BİYOMEDİKAL BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI​

PERİODONTOLOJİ DOKTORA PROGRAMI​

ORTODONTİ DOKTORA PROGRAMI​

FARMASÖTİK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI​

- Alan mezuniyeti şartı
        • Aday, alan mezunu olmalıdır. Kabul edilebilir akademik geçmiş ve referanslar gerekmektedir.
  ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sayısal puan türünden en az 55 puan ve üstü almak, 
        • ALES sadece tezli programlar için geçerlidir. Tezsiz programlar için ALES şartı kaldırılmıştır.
       • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alabilirler; özel öğrenci statüsünde öğrencilik haklarından faydalanılamaz. 
        • GMAT ve GRE sınavına katılanlar, ALES taban puanına karşılık GMAT veya GRE eşdeğerlik tablosundaki sayısal puanı kullanabilinir.

- İngilizce programlar için İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek,
        • Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler için, ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan edilmesi gerekmektedir.
        • Yabancı dil puanı (TIP DİL/YDS/ YÖKDİL) en az 55 olmalıdır. Programa göre puan değişebilir.
        • Altınbaş Üniversitesi'ne ait yabancı dil sınavı yapılmamaktadır.
        • Yabancı dil sınavı sonucu olmayan öğrenciler  "özel öğrenci" olarak programa başvuru yapabilirler.
Yeterli dil puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde Türkçe lisansüstü programlara ait ders alabilirler; özel öğrenci statüsünde öğrencilik haklarından faydalanılamaz.  

Kabul ve Değerlendirme
•    Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yer alan programlara kabul için bilim sınavı ve mülakat gerçekleştirilmektedir.
 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

– Başvuru belgelerin imzalı kopyası
– Özgeçmiş
– Lisans/yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli onaylı örneği
     * Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için lisans / yüksek lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türkçe tercümesi-Noter onaylı sureti
     * Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan denklik belgesinin noter onaylı örneği(1 adet)
– Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi noter tasdikli onaylı örneği (100’lük sistemde)
     * Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için lisans / yüksek lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türkçe tercümesi-Noter onaylı sureti
– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi 
– Yabancı dil seviye tespit sınavı YDS'ye ait sonuç belgesi
– Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi
– 4 adet vesikalık fotoğraf
– İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
– Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
– Adli sicil kaydı fotokopisi
– Çalışma / Çalışmama beyan dilekçesi

(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.
Kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilerin tam gün eğitim ve uygulamalara katılma zorunluluğu vardır.​

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.